Interactive XBX Fitness Plan » English   
  عضو جديد     تماس با ما
Login

Email:

Password:
کلمه عبور را فراموش کرده اید؟  


Interactive 5BX Physical Fitness
برنامه اینترنتی تناسب اندام ویژه آقایان
Web site

  هدف از انجام تمرينات
اجراي برنامه XBX وضعيت چسمي بهتري را براي شما به ارمغان خواهد آورد. اين برنامه در موارد زير شما را ياري مي نمايد.
  • افزايش حجم و هماهنگ شدن عضلات
  • افزايش قدرت ماهيچه ها
  • افزايش انعطاف پذيري ماهيچه ها
  • افزايش کارايي قلب
هر يک از تمرينات در يک يا چند مورد از مواد مذکور تاثير مي گذارد.

چهار تمرين اول:
اين تمرينات موچب گرم شدن بدن براي تمرينات سخت تر بعدي شده و اساسا قابليت انعطاف و تحرک را، در آن قسمت از بدن که معمولا به علت کم کاري تحرک کمتري دارند، افزايش مي دهد.

تمرين پنجم:
موچب قوي شدن عضلات شکم و ماهيچه هاي جلوي ران مي شود.

تمرين ششم:
ماهيچه هاي بلند پشت، سرين و پشت ران را فعال مي نمايد.

تمرين هفتم:
بر بر رويماهيچه هاي کناري رانها متمرکز است. اين ماهيچه ها در فعاليتهاي روزانه و حتي در ببشتر ورزشها خيلي کمتر فعاليت دارند.

تمرين هشتم:
براي تقويت عضلات بازو،شانه و سينه مورد نظراست. علاوه بر آن در تقويت عضلات شکم و پشت نيز موثر است.

تمرين نهم:
تا حدي براي انعطاف پذيري عضلات ناحيه کمر و تفويت ماهيچه هاي باسن است.

تمرين دهم:
با دويدن درجا و پرش، ساقهارا فعال کرده و قلب و ششها را بهبود مي بخشد.

دو تمرين تکنيکي:
اين دو تمرين براي کساني است که مايل به انجام تمرين بيشتري هستند. يک تمرين براي تقويت ماهيچه هاي پا و مفصل قوزک پا است، و تمرين ديگر براي ماهيچه هاي پشت و شکم است که به حفظ ظاهر کمک مي کنند.
  fitness plan for women
خانه  | هدف از انجام تمرينات  | چگونه تمرينات موثر خواهند بود  | چگونه اين برنامه تناسب اندام بوجود آمد  | رو ش انجام تمرينات  | قوانين انجام تمرينات  | برنامه رژیم غذایی
عضو جدید  |  تماس با ما  | شرايط کاربرى